Kiedy dentysta korzysta z sedacji?

Sedacja polega na znieczuleniu pacjenta gazem rozweselającym. Metoda ta sprawdza się głównie w przypadku dzieci, które stresują się wizytą. Jednakże niektóre osoby zastanawiają się, czy zastosowanie gazu rozweselającego jest w pełni bezpieczne. Wielu stomatologów twierdzi, że po zastosowaniu gazu rozweselającego dzieci od razu zasypiają. Tym samym maluchy stopniowo zapominają o strachu czy niechęci podczas kolejnych wizyt. Dodatkową zaletą sedacji jest całkowite zniwelowanie bólu podczas np. borowania.

Jako gaz rozweselający dentyści najczęściej stosują podtlenek azotu. Warto jednak pamiętać, że gaz rozweselający nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. Pewnym kryterium jest przede wszystkim wiek. Uważa się, że sedację można stosować u dzieci, które ukończyły 3. rok życia. Dzieci te mogą łatwiej nawiązać kontakt z dentystą. Warto wspomnieć, że sedacja jest dobrym rozwiązaniem w przypadku dzieci cierpiących na różnego rodzaju schorzenia. W szczególności należy tu wymienić astmę, padaczkę czy hemofilię. Gaz rozweselający sprawdza się również w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz u których często pojawiają się odruchy wymiotne.

Po podaniu gazu rozweselającego dzieci obowiązkowo muszą pozostać pod opieką dentysty oraz innej osoby dorosłej. Zaleca się, aby na kilka godzin przed planowanym zabiegiem dziecko nie przyjmowało żadnych pokarmów. Sedacja jest zatem bardzo przydatnym narzędziem, który pomaga przezwyciężyć lęk dziecka przed stomatologiem.